• Từ khóa tìm kiếm:
  • Tỉnh thành:
  • Quận huyện:
  • Chọn khoảng giá:
  • Chọn diện tích:
  • Chọn hướng:
Tìm kiếm

Sản phẩm

Giá: 3/triệu/tháng

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 14:32 PM

Giá: 35/triệu/tháng

Diện tích: 52 m2

Quận / Huyện: Lê Chân

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 14:23 PM

Giá: 8/triệu/tháng

Diện tích: 60 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 14:16 PM

Giá: 20/triệu/tháng

Diện tích: 60 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 14:02 PM

Giá: 9.5/triệu/tháng

Diện tích: 47 m2

Quận / Huyện: Ngô Quyền

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 11:07 AM

Giá: 10/triệu/tháng

Diện tích: 56 m2

Quận / Huyện: Ngô Quyền

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 10:26 AM

Giá: 3/triệu/tháng

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện: Ngô Quyền

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 10:17 AM

Giá: 5.5/triệu/tháng

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện: Lê Chân

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 10:12 AM

Giá: 7/triệu/tháng

Diện tích: 45 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 09:47 AM

Giá: 10/triệu/tháng

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện: An Dương

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 09:31 AM

Giá: 11/triệu/tháng

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 09:15 AM

Giá: 12/triệu/tháng

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện: An Dương

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 09:05 AM

Giá: 7/triệu/tháng

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 08:53 AM

Giá: 15/triệu/tháng

Diện tích: 64 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 08:38 AM

Giá: 12/triệu/tháng

Diện tích: 60 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/11/2020 08:30 AM