• Từ khóa tìm kiếm:
  • Tỉnh thành:
  • Quận huyện:
  • Chọn khoảng giá:
  • Chọn diện tích:
  • Chọn hướng:
Tìm kiếm

Sản phẩm

Giá: 4/triệu/tháng

Diện tích: 45 m2

Quận / Huyện: Ngô Quyền

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 30/03/2020 16:27 PM

Giá: 6/triệu/tháng

Diện tích: 43.9 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 30/03/2020 16:20 PM

Giá: 5/triệu/tháng

Diện tích: 60 m2

Quận / Huyện: Ngô Quyền

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 30/03/2020 16:02 PM

Giá: 15/triệu/tháng

Diện tích: 44 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 27/03/2020 16:20 PM

Giá: 15/triệu/tháng

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện: Lê Chân

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 27/03/2020 16:07 PM

Giá: 8/triệu/tháng

Diện tích: 60 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 26/03/2020 14:34 PM

Giá: 70/triệu/tháng

Diện tích: 160 m2

Quận / Huyện: Lê Chân

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 25/03/2020 17:26 PM

Giá: 12

Diện tích: 46 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 25/03/2020 16:59 PM

Giá: 7/triệu/tháng

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 25/03/2020 09:46 AM

Giá: Liên hệ

Diện tích: 123 m2

Quận / Huyện: Dương Kinh

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 24/03/2020 10:48 AM

Giá: 10/triệu/tháng

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện: Ngô Quyền

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/03/2020 16:57 PM

Giá: 6/triệu/tháng

Diện tích: 45 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/03/2020 16:35 PM

Giá: 7/triệu/tháng

Diện tích: 60 m2

Quận / Huyện: Hồng Bàng

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 21/03/2020 09:09 AM

Giá: Liên hệ

Diện tích: 79 m2

Quận / Huyện: Dương Kinh

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 21/03/2020 08:18 AM

Giá: 10/triệu/tháng

Diện tích: 455 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 20/03/2020 16:12 PM