• Từ khóa tìm kiếm:
  • Tỉnh thành:
  • Quận huyện:
  • Chọn khoảng giá:
  • Chọn diện tích:
  • Chọn hướng:
Tìm kiếm

Sản phẩm

Giá: 16/triệu/tháng

Diện tích: 150 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 17/02/2020 17:26 PM

Giá: Liên hệ

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện: Dương Kinh

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/02/2020 14:45 PM

Giá: 4/triệu/tháng

Diện tích: 43 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/02/2020 10:56 AM

Giá: 20

Diện tích: 180 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/02/2020 10:44 AM

Giá: 12/triệu/tháng

Diện tích: 44 m2

Quận / Huyện: Lê Chân

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/02/2020 10:22 AM

Giá: 15

Diện tích: 52 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 13/02/2020 17:07 PM

Giá: 8/triệu/tháng

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện: Ngô Quyền

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 13/02/2020 10:22 AM

Giá: Liên hệ

Diện tích: 166 m2

Quận / Huyện: Dương Kinh

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 13/02/2020 09:14 AM

Giá: 4.2/triệu/tháng

Diện tích: 52 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 12/02/2020 15:11 PM

Giá: 2/triệu/tháng

Diện tích: 11 m2

Quận / Huyện: Lê Chân

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 12/02/2020 14:55 PM

Giá: 5/triệu/tháng

Diện tích: 52 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 12/02/2020 14:40 PM

Giá: 9/triệu/tháng

Diện tích: 40 m2

Quận / Huyện: Lê Chân

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 12/02/2020 14:31 PM

Giá: 10/triệu/tháng

Diện tích: 52 m2

Quận / Huyện: Lê Chân

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 12/02/2020 14:11 PM

Giá: 9/triệu/tháng

Diện tích: 45 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 12/02/2020 09:48 AM

Giá: 3.5/triệu/tháng

Diện tích: 45 m2

Quận / Huyện: Hải An

Tỉnh / Thành: Hải Phòng

Ngày đăng: 12/02/2020 09:38 AM